PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Qu‎ý khách có thể đặt chỗ tại trang web www.dongdopro.com và thực hiện việc thanh toán ngay như sau

Quý khách cần điền đầy đủ thông tin hành khách và thông tin liên lạc trong phần “Chi Tiết Hành Khách” và “Chi tiết liên lạc”. Việc thanh toán ngay được thực hiện bằng 1 trong 3 hình thức sau:

  • Thẻ tín dụng
  • Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM)
  • Phiếu thanh toán 

Nếu Quý khách chọn phương thức thanh toán bằng Thẻ tín dụng, chọn ô“Thẻ tín dụng”. Khi thanh toán trực tiếp qua website, Quý khách hiện chỉ có thể sử dụng một số loại thẻ sau đây:

  • VISA (Credit card và Debit card)
  • MASTER (Credit card)
  • JCB (Credit card)
  • American Express (Credit card)

Lưu ý: việc thanh toán chỉ được hoàn tất khi các loại thẻ trên có đăng ký chức năng thanh toán online với ngân hàng phát hành thẻ. Quý khách cần điền thông tin Thẻ tín dụng như “Loại thẻ” , “Số thẻ” , “Tên chủ thẻ” ,“Ngày/tháng hết hạn thẻ”“Số CVC/CVV” . Các thông tin thẻ tín dụng của Quý khách sẽ được bảo mật và được xác nhận với ngân hàng phát hành thẻ.

Các bước thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM):

  • Bước 1: Tại trang thanh toán, chọn phương thức thanh toán bằng“Thẻ nội địa”
  • Bước 2: Giao diện cổng thanh toán OnePay xuất hiện. Quý khách cần điền đầy đủ thông tin về “Tên chủ thẻ”, “Số thẻ” và “Ngày phát hành”.Chọn tiếp tục
  • Bước 3: Giao diện cổng thanh toán của ngân hàng phát hành thẻ xuất hiện. Quý khách cần thực hiện tiếp theo các hướng dẫn của ngân hàng phát hành thẻ để hoàn tất việc thanh toán và nhận “xác nhận hành trình”.

Trong trường hợp Quý khách thanh toán bằng Phiếu Thanh Toán, Quý khách cần điền đầy đủ thông tin vào ô “Mã phiếu thanh toán” và “Số phiếu thanh toán”. Sau đó nhấn “Thanh toán”